Virginia Satir Kimdir?

VIRGINIA SATIR

Virginia Satir (26 Haziran 1916 – 10 Eylül 1988) uluslararasında aile terapisinin ‘Ana’sı olarak tanınır. Çalışmaları orijinal ve yenilikçi olmakla beraber psikoterapi ve sosyal hizmet uygulamaları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. En bilinen kitapları Konjoint (Birleşik) Aile Terapisi (Conjoint Family Therapy), 1964; İnsan Yaratmak (Peoplemaking), 1972; Yeni İnsan  Yaratmak (The New Peoplemaking), 1988’dir. Ünü yayılmaya başladığında  kendi yöntemini anlatmak adına Sertifikalı Sosyal Hizmet Uzmanları Akademisinin Diplomatı ve Evlilik ve Aile Terapisi’nin Üstün Hizmet Ödülünü Amerikan Derneği adına alan kişi olarak dünyayı gezdi.

Virginia Satir, klinik çalışmalarından gelişen ‘Virginia Satir Değişim Süreci Modeli’ adındaki psikolojik modeli yaratmasıyla da tanınır. Değişimin yönetilmesi ve 1990 ve 2000’ lerin örgütsel guruları, bu modeli değişimin örgütleri nasıl etkilediğini anılmamak için benimsediler.

Satir mezun olduktan sonra özel olarak çalışmaya başladı. İlk aile danışanını 1951 yılında aldı ve 1955 yılıyla birlikte Illinois Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışarak diğer terapistleri bireysel hastalar yerine ailelere odaklanmaları için cesaretlendirdi. On yıllık bir sürenin sonunda Satir,

Zihin/Akı l Araştırmaları Enstitüsü’nü (Palo Alto, California) (Mental Research Institute –MRI-) kurduğu California’ya taşındı.  Zihin/Akıl Araştırmaları Enstitüsü (Palo Alto, California) (Mental Research Institute –MRI-), 1962 yılında NIMH ‘den burs aldı ve şimdiye kadar önerilen ilk resmi aile terapisi eğitim programına başlaması için izin verildi.

YENİLİKÇİ

O zamanlarda Satir’in en ilginç düşüncelerinden biri ‘konuyu sunmak’  ya da yüzeydeki sorunların kendisi nadiren gerçek bir sorundur; bundan  daha ziyade insanların sorunu yaratan bir konuyla nasıl başa çıktıklarıdır.  Ayrıca Satir, düşük öz saygının ilişkilerde neden olabileceği belli sorunlarla  ilgili  iç  görü kazanmayı sunuyordu.

Ağ iletişimi düşüncesi hakkındaki uzun soluklu ilgisiyle Satir, akı l sağlığı uzmanlarını bulmada bireylere yardım etmek ya da kendi kendilerine aynı konulardan sıkıntı yaşayan diğer insanlarla birlikte destek grupları  kurmak  için iki grup kurmuştur. 1970’de sonrasında ‘Uluslararası İnsan Kaynakları Öğrenme Ağı’ olarak bilinen ‘Güzel İnsanlar’’ı düzenledi. 1977 yılında ‘Avanta Ağı’nı kurdu.

TANINMA

Satir ‘Uluslararası Aile Terapisi Derneği Yönetim  Kurulu’na  atandı  ve ‘Öz Saygı için Ulusal Konsey Danışma Kurulu’ üyesi oldu. Satir, 1978’de Sosyal Bilimler alanında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden doktorayı  ve 1986 yılında Psikolojik Araştırmalar Meslek Okulu’ndan doktorayı da içeren çeşitli fahri doktoralar aldı.

 Onurlar ve Alınan Ödüller

•             1976 Chicago Üniversitesi tarafından verilen "İnsanlığa Üstün ve Tutarlı Hizmet" Altın Madalya’sını aldı.

•             1978 Wisconsin-Madison Üniversitesi Sosyal Bilimler tarafından fahri

doktora verildi.

•             1982'de Batı Alman Hükümeti tarafından Dünyada en etkili on iki liderlerden biri olarak seçildi.

•             1985 Time Dergisi Arizona, Phoenix’teki Psikoterapinin Evrimi Konferansına önemli katkısından sonra bir  meslektaşının  sözlerinden alıntı yaptı; "Satir ülkedeki herhangi bir oditoryum doldurabilir".

•             1985 Amerika Birleşik Devletleri Kongresi için sağlık sorunları ile ilgili olarak tavsiyede bulunan iki üyeden biri olarak prestijli Uygulama Ulusal Akademi tarafından seçildi.

•             1986      Nobel   Barış      Ödülünü              alanlar  tarafından          Elders   Uluslararası

Konseyi’nin gelişen bir toplumun üyesi olarak seçildi.

•             1987 Çekoslovak Tıp Derneği Onursal Üyesi olarak adlandırıldı.

•             Üstün/Seçkin California Sosyal Hizmet Binası’nda (California Social Work Hall of Distinction) onurlandırıldı.

•             Psikiyatristler, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Evlilik ve Aile

Terapitleri arasında yapılan iki ulusal ankette Satir, en etkili terapist seçildi.

 

Onun bütün çalışmaları "Tamamen İnsan Olmak" şemsiyesi altında yapıldı. Bakım veren baba, anne ve çocuk birincil üçlüsünün olasılığından Sair ‘İnsanı Doğrulama’ sürecini düşündü. Sürekli olarak dünya barışına doğru umut tohumları ekmiştir. Söylediği gibi (Align, 1988, p. 20): "Aile bir küçük evrendir. Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilerek dünyayı  iyileştireceğimi  biliyorum"  Bu bakış açısı ile Orta Doğu, Doğu ve Batı Avrupa, Orta ve Latin Amerika ve Rusya'da Satir Modeli’nde uzman mesleki eğitim grupları kurdu. Uluslararası Bağlantıları için Enstitüler; Avanta Ağ ve Uluslararası İnsan Öğrenme

 

Kaynakları Ağı ile insanlara, bir diğeriyle nasıl bağlantı kurulacağını ve sonrasında bu bağlantıların nasıl genişletileceğini öğretmesi açısından doğru örneklerdir. Satir’in dünyaya etkisi kendi evrensel sözleriyle  özetlenebilir:  İçinde Barış, Arasında Barış, ve Barış içinde Barış.

 

1970'lerin ortalarında Satir’in yaptığı çalışmalar NLP’nin üç temel modelinden birini  kullananan Nöro-linguistik  programlama  (NLP)’nın kurucuları , Richard Bandler ve John Grinder tarafından incelenmiştir. Ayrıca Bandler ve Grinder ‘İnsan Olmak için Daha Fazla Eğitim Hakkında Kitap’ şeklindeki sıkıcı bir başlık olan Satir’in yazmış olduğu Bilim ve Davranış Kitapları için ‘Aileyle Birlikte Değişim (Changing with Families)’de Satir ile işbirliği yapmışlardır. Avanta, Satir’in çalışmalarını sürdüren ve  onun  aile terapisi yaklaşımını destekleyen uluslararası bir organizasyondur.

Bandler ve Grinder’ın öğrencilerinden biri olan Steve Andreas, Satir’ in temel çalışmalarını özetlediği ve sonrasında bu  çalışmalarını  zengin açıklamalarla kelimesi kelimesine deşifre ettiği ‘Bağışlayıcı Ebeveynler’ başlıklı video kaset seansınında nasıl uyguladığını gösterdiği ‘Virginia Satir: Sihirli Kalıpları (1991) (Virginia Satir: the patterns of her magic (1991)’i yazdı. Bu oturumda, Satir annesinden nefret bir kadın ile çalışır ve sonuç olarak kadının başkalarıyla bağlantı kurmakta zorlukları  vardır.  "Aileyi  yeniden yapılandırma" yı da içeren çeşitli rol yapma (role-plays) tekniklerini, ( Sistemik Takım Yıldızı (Systemic Constellations)) kullanarak 3,5 yıllık  ayrıntılı  izleme  görüşmeleriyle bu kadın annesini "en iyi arkadaş"ı olarak görmeye başladı.

Randevu Talep Formu