Birey, Çift ve Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli Eğitimi 2. Modül


2. Modül (17- 21 Ekim 2018) : 

‘‘Çiftler ve Aileler için Satir modelinde İletişim Sürecinde Yetkinliği Geliştirmek” 
 

SÜRE: 5 gün
09:00-17:00
Toplam 35 Saat

 

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü, Şişli/İstanbul
 

AMAÇ
Bu eğitimle katılımcılar Virginia Satir’in kuramını, terapi modelinin ana hatlarını, belli teknikleri öğrenerek Satir’in aile terapisini ve aile terapisindeki dönüşümün nasıl olduğunu öğrenip bu alanda becerilerini geliştireceklerdir.

HEDEF
•Virginia Satir’in kuramını, terapi yöntemlerini ve dönüşümün nasıl olduğunu öğrenmek
•Katılımcıların mesleki uzmanlıklarına göre kendi günlük çalışmalarında Satir’in yöntemlerinin daha uygun bir şekilde nasıl dönüştüreceklerini keşfetmek 

KONULAR
• Sıcaklık Okuma Modelini Kullanma
• Çiftler ve Aileler ile birlikte İletişim Modelini Kullanma
• Başa Çıkma tutumları – Derinlemesine Bir Anlayış
• Etkileşimin Bileşenleri
• Öfke ile Başa Çıkmak
• Temel Becerilerin Pratik Yapılması / Uygulanması

KAPSAM
Pat Bragg’in vereceği “Çiftler ve Aileler için Satir İletişim Sürecinde Yetkinliği Geliştirmek” eğitimi beş günlük bir eğitim olup beş modülün ikinci modülünü oluşturmaktadır. Program günde yedi saatten toplamda otuz beş saat şeklindedir.
Katılımcılardan daha fazla nitelik kazanmak isteyenler için bu kurs, “Birey, Çift, Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli” eğitiminin tam sertifika programının %20’sini oluşturmaktadır. İsteyen katılımcılar diğer dört modüle de katılarak “Birey, Çift, Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli” Eğitimi”nin tam bir eğitimini almış olacaktır. 

KİMLER KATILABİLİR?
Psikiyatristler,Doktorlar vePsikologlar,Psikolojik danışman rehberler, bu bölümlerin lisans 4.sınıf öğrencileri ,yüksek lisans,doktora öğrencileri.

SERTİFİKA
KANADA YUKON SATIR ENSTİTÜSÜ BAŞKANI PATRİCİA BRAGG tarafından verilen ve Kanada Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği (The Canadian Counselling and Psychotherapy Association) tarafından onaylı bu eğitimin sonunda Patricia Bragg imzalı sertifika verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT
Tel: 0212 212 61 71 

KATILIM ÜCRETİ
15 Ağustos – 2500 TL
16 Ağustos-15 Eylül  – 2700TL
16 Eylül-30 Eylül – 2850TL
* Ücretlere KDV ilave edilecektir. 

HESAP NO
BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Eğ. Araş. Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
İş Bankası Çağlayan Şubesi
Hesap No: 1083-586201

EĞİTİM YERİ
Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Sabah Apt. No: 6 Kat:2. Daire :5 Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL

ÖNEMLİ NOT: Eğitim grubu 30 kişiyle sınırlı olacaktır. Katılmak isteyenlerin bunu dikkate almaları rica olunur.
 

 

PATRİCİA BRAGG (B.A., B.Ed.)
YUKON SATIR ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
VIRGINIA SATIR TERAPİSTİ VE EĞİTİMCİSİ
(Sertifikalı Arabulucu ve Görüşmeci)


Pat, otuz beş yılı aşkın bir sürede kazandığı eğitim ve danışmanlık alanında çok büyük deneyimlere sahiptir ve 1976’dan beri yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için grup eğitimlerine olanak tanımaktadır. Pat, hem özel klinik çalışmasında hem de iş sektöründe bir danışman, arabulucu, eğitici, koç ve öğretmendir. Pat, Yukon Koleji’nde Dean Gelişimsel Çalışmalar’ın (uluslararası programlar dahil) (Dean of Developmental Studies) kurucusu ve Yukon Aile Hizmetleri Derneği Aile Danışmanlık Birimi’nin Yönetim Kurulu Yönetici Müdürü ve kurucusu’dur. 
Pat’in niteklikleri Manitoba’daki Eğitim ve Okul Yönetimi Sertifika’sında (Teaching and School Administration Certificate) ve danışmanlık ve eğitimde dereceleri içermektedir. British Columbia’nın Çatışma Çözme Programı’nın Adalet Enstitüsü (Justice Institute of British Columbia’s Conflict Resolution Program) tarafından tartışma ve arabuluculuk becerileri için sertifika verilmiştir ve Pat, Satir Mesleki Gelişim Enstitüsü (Satir Professional Development Institute) Eğitim Başkanı Dr. Maria Gomori tarafından verilen yoğun stajını tamamlamış ve sertifikayı almıştır. Yirmi yılı aşkın bir süredir aileleri destekleme ile ilgili olan çalışmasını ulusal düzeyde birçok konferansta sunmakta; kendi mesleki ve kişisel yaşamının her alanında Satir’in süreçlerini kullanmaktadır.
Pat’in şimdiki çalışmaları öncelikle, bütün süreçlerin birleşik bir şekilde kullanıldığı Satir’in çalışmasını zirvede temsil ettiği Winnipeg, Kanada’da aile arabuluculuğu ve danışmanı şeklindedir. Dr. Maria Gomori ile yakın bir şekilde çalışmakta ve Winnipeg Üniversitesi aracılığıyla verilen Aurora Aile Terapisi Programı’nda master derslerini de içerecek şekilde Manitoba Satir Mesleki Gelişim Enstitüsü (Satir Professional Development Institute) aracılığıyla terapistler için eğitim vermiştir.Pat, örgütsel çatışmalar ve aile arabuluculuğu ile ilgili çalışırken danışmanlıkta oldukça etkili olduğundan beri Satir süreçlerini mesleki uzmanların öğrenmeleri için workshoplar düzenlemede öncülük etmektedir.Şu anda Kanada Yukon Satir Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir. 

VIRGINIA SATIR
Virginia Satir (26 Haziran 1916 – 10 Eylül 1988) uluslararasında aile terapisinin ‘Ana’sı olarak tanınır. Çalışmaları orijinal ve yenilikçi olmakla beraber psikoterapi ve sosyal hizmet uygulamaları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. En bilinen kitapları Konjoint (Birleşik) Aile Terapisi (Conjoint Family Therapy), 1964; İnsan Yaratmak (Peoplemaking), 1972; Yeni İnsan Yaratmak (The New Peoplemaking), 1988’dir. Ünü yayılmaya başladığında kendi yöntemini anlatmak adına Sertifikalı Sosyal Hizmet Uzmanları Akademisinin Diplomatı ve Evlilik ve Aile Terapisi’nin Üstün Hizmet Ödülünü Amerikan Derneği adına alan kişi olarak dünyayı gezdi.
Virginia Satir, klinik çalışmalarından gelişen ‘Virginia Satir Değişim Süreci Modeli’ adındaki psikolojik modeli yaratmasıyla da tanınır. Değişimin yönetilmesi ve 1990 ve 2000’lerin örgütsel guruları, bu modeli değişimin örgütleri nasıl etkilediğini anılmamak için benimsediler.
Satir mezun olduktan sonra özel olarak çalışmaya başladı. İlk aile danışanını 1951 yılında aldı ve 1955 yılıyla birlikte Illinois Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışarak diğer terapistleri bireysel hastalar yerine ailelere odaklanmaları için cesaretlendirdi. On yıllık bir sürenin sonunda Satir, Zihin/Akıl Araştırmaları Enstitüsü’nü (Palo Alto, California) (Mental Research Institute –MRI-) kurduğu California’ya taşındı. Zihin/Akıl Araştırmaları Enstitüsü (Palo Alto, California) (Mental Research Institute –MRI-), 1962 yılında NIMH ‘den burs aldı ve şimdiye kadar önerilen ilk resmi aile terapisi eğitim programına başlaması için izin verildi. 

YENİLİKÇİ
O zamanlarda Satir’in en ilginç düşüncelerinden biri ‘konuyu sunmak’ ya da yüzeydeki sorunların kendisi nadiren gerçek bir sorundur; bundan daha ziyade insanların sorunu yaratan bir konuyla nasıl başa çıktıklarıdır. Ayrıca Satir, düşük öz saygının ilişkilerde neden olabileceği belli sorunlarla ilgili iç görü kazanmayı sunuyordu. 
Ağ iletişimi düşüncesi hakkındaki uzun soluklu ilgisiyle Satir, akıl sağlığı uzmanlarını bulmada bireylere yardım etmek ya da kendi kendilerine aynı konulardan sıkıntı yaşayan diğer insanlarla birlikte destek grupları kurmak için iki grup kurmuştur. 1970’de sonrasında ‘Uluslararası İnsan Kaynakları Öğrenme Ağı’ olarak bilinen ‘Güzel İnsanlar’’ı düzenledi. 1977 yılında ‘Avanta Ağı’nı kurdu. 

TANINMA
Satir ‘Uluslararası Aile Terapisi Derneği Yönetim Kurulu’na atandı ve ‘Öz Saygı için Ulusal Konsey Danışma Kurulu’ üyesi oldu. Satir, 1978’de Sosyal Bilimler alanında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden doktorayı ve 1986 yılında Psikolojik Araştırmalar Meslek Okulu’ndan doktorayı da içeren çeşitli fahri doktoralar aldı. 

ONURLAR VE ALINAN ÖDÜLLER
• 1976 Chicago Üniversitesi tarafından verilen "İnsanlığa Üstün ve Tutarlı Hizmet" Altın Madalya’sını aldı.
• 1978 Wisconsin-Madison Üniversitesi Sosyal Bilimler tarafından fahri doktora verildi.
• 1982'de Batı Alman Hükümeti tarafından Dünyada en etkili on iki liderlerden biri olarak seçildi.
• 1985 Time Dergisi Arizona, Phoenix’teki Psikoterapinin Evrimi Konferansına önemli katkısından sonra bir meslektaşının sözlerinden alıntı yaptı; "Satir ülkedeki herhangi bir oditoryum doldurabilir".
• 1985 Amerika Birleşik Devletleri Kongresi için sağlık sorunları ile ilgili olarak tavsiyede bulunan iki üyeden biri olarak prestijli Uygulama Ulusal Akademi tarafından seçildi.
• 1986 Nobel Barış Ödülünü alanlar tarafından Elders Uluslararası Konseyi’nin gelişen bir toplumun üyesi olarak seçildi.
• 1987 Çekoslovak Tıp Derneği Onursal Üyesi olarak adlandırıldı.
• Üstün/Seçkin California Sosyal Hizmet Binası’nda (California Social Work Hall of Distinction) onurlandırıldı.
• Psikiyatristler, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Evlilik ve Aile Terapistleri arasında yapılan iki ulusal ankette Satir, en etkili terapist seçildi. Onun bütün çalışmaları "Tamamen İnsan Olmak" şemsiyesi altında yapıldı. Bakım veren baba, anne ve çocuk birincil üçlüsünün olasılığından Sair ‘İnsanı Doğrulama’ sürecini düşündü. Sürekli olarak dünya barışına doğru umut tohumları ekmiştir. Söylediği gibi (Align, 1988, p. 20): "Aile bir küçük evrendir. Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilerek dünyayı iyileştireceğimi biliyorum" Bu bakış açısı ile Orta Doğu, Doğu ve Batı Avrupa, Orta ve Latin Amerika ve Rusya'da Satir Modeli’nde uzman mesleki eğitim grupları kurdu. Uluslararası Bağlantıları için Enstitüler; Avanta Ağ ve Uluslararası İnsan Öğrenme Kaynakları Ağı ile insanlara, bir diğeriyle nasıl bağlantı kurulacağını ve sonrasında bu bağlantıların nasıl genişletileceğini öğretmesi açısından doğru örneklerdir. Satir’in dünyaya etkisi kendi evrensel sözleriyle özetlenebilir: İçinde Barış, Arasında Barış, ve Barış içinde Barış.
1970'lerin ortalarında Satir’in yaptığı çalışmalar NLP’nin üç temel modelinden birini kullananan Nöro-linguistik programlama (NLP)’nın kurucuları , Richard Bandler ve John Grinder tarafından incelenmiştir. Ayrıca Bandler ve Grinder ‘İnsan Olmak için Daha Fazla Eğitim Hakkında Kitap’ şeklindeki sıkıcı bir başlık olan Satir’in yazmış olduğu Bilim ve Davranış Kitapları için ‘Aileyle Birlikte Değişim (Changing with Families)’de Satir ile işbirliği yapmışlardır. Avanta, Satir’in çalışmalarını sürdüren ve onun aile terapisi yaklaşımını destekleyen uluslararası bir organizasyondur.
Bandler ve Grinder’ın öğrencilerinden biri olan Steve Andreas, Satir’in temel çalışmalarını özetlediği ve sonrasında bu çalışmalarını zengin açıklamalarla kelimesi kelimesine deşifre ettiği ‘Bağışlayıcı Ebeveynler’ başlıklı video kaset seansınında nasıl uyguladığını gösterdiği ‘Virginia Satir: Sihirli Kalıpları (1991) (Virginia Satir: the patterns of her magic (1991)’i yazdı. Bu oturumda, Satir annesinden nefret bir kadın ile çalışır ve sonuç olarak kadının başkalarıyla bağlantı kurmakta zorlukları vardır. "Aileyi yeniden yapılandırma" yı da içeren çeşitli rol yapma (role-plays) tekniklerini, (Sistemik Takım Yıldızı (Systemic Constellations)) kullanarak 3.5 yıllık ayrıntılı izleme görüşmeleriyle bu kadın annesini "en iyi arkadaş"ı olarak görmeye başladı. 

 Eğitim Süreci : 5 gün

Tarih : 17.10.2018

Ödeme : 2500,00 TL + KDV

Kişi : 30 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu