BAÇTE'DE GERÇEKLEŞECEK EĞİTİMLER


ULUSLARARASI  SERTİFİKALI  POZİTİF  PSİKOTERAPİ  TEMEL  DÜZEY  EĞİTİMİ

Eğitimin süresi nedir?

8 ay (5 modül)

Kimler Katılabilir?

Doktor, Psikiyatri Uzmanları ve Asistanlar ve Psikoloji, PDR, bu bölümlerde 4.sınıf öğrencileri ve mezunları, yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.

Süreç Nasıl Yapılandırılıyor?

Süreç teori, kendini tanıma, okuma-ödev, grup intervizyonu gibi aşamalardan meydana gelmektedir. 100 saat teori + 30 saat kendini tanıma + 40 saat okuma-ödev + 30 saat grup intervizyon  şeklinde gerçekleşmektedir.

Sabah saat 09:00 akşam 19:00 saatleri aralığında program ilerlemektedir.

Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir.

Temel eğitim toplam 130 akademik saat  3+3+3+2+2 günlük 5 modül şeklindedir.

200 saat: 100 saat teori+30 saat kendini tanıma+40 saat okuma/ödev+30 saat grup intervizyon

Eğitimimiz 6 taksit şeklinde ücretlendirilmiştir: Her bir taksit ücreti 1200 TL + KDV şeklindedir. 

 

1.Modül

1-2-3 Ekim 2021

Uzm. Psk. Danışman

Belkıs EDİGE SERDENGEÇTİ

PPT’nin Tanıtımı

2.Modül

3-4-5 Aralık 2021

Psikiyatrist Prof. Dr.

Ebru ÇAKICI

Pozitif Psikoterapi’de Çatışma Çözme ve Yetenekler

3.Modül

4-5-6 Şubat 2022

Uzm. Psk. Danışman

Belkıs EDİGE SERDENGEÇTİ

PPT’nin Tanıtımı
Etkileşim ve Basamakları,
Terapist-Danışan İlişkisi

4.Modül

2-3 Nisan 2022

Uzm. Psk. Danışman

Belkıs EDİGE SERDENGEÇTİ

Hikayeler ve Metaforların 
PPT’de Kullanımı

5.Modül

4-5 Haziran 2022

Uzm. Psk. Danışman

Belkıs EDİGE SERDENGEÇTİ

Pozitif Aile Terapisi

 

 

ULUSLARARASI  SERTİFİKALI  POZİTİF  PSİKOTERAPİ  İLERİ  DÜZEY  EĞİTİMİ

Eğitimin süresi nedir?

- 3 yıl sürecek olan eğitimin 1. yılının duyurusudur. Eğitimin 1. yılı 5 modül (her modül 3 gün) ve Kendini Tanıma modülünden (3 gün) oluşmaktadır. 

Kimler katılabilir?

- Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler alanında 4 yıllık lisans eğitimlerinden herhangi birini ve Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat) tamamlamış olanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.

Süreç nasıl yapılandırılıyor?

Süreç 300 saat teorik eğitim, bireysel ve grup ile 100 saat kendini tanıma çalışması, 250 saat pratik çalışma ve 60 saat süpervizyon aşamalarından meydana gelmektedir. Her iki ayda üç tam gün olarak yürütülmektedir. Sabah saat 09.00 akşam 19.00 saatleri aralığında program ilerlemektedir. Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir. Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi İleri Düzey eğitimi 3 yıl sürmekte olup toplam 710 akademik saatten oluşmaktadır. Ekim ayında başlayacak olan eğitimin 1. yılı 5 modül ( her modül 3 gün) ve Kendini Tanıma modülünden (3 gün) oluşmaktadır. Eğitimin tarihleri ve ücretlendirmesi 1.yıla aittir. 

Eğitimimiz 7 taksit şeklinde ücretlendirilmiştir: Her bir taksit ücreti 1718 TL + KDV şeklindedir. 

1.Modül

15-16-17 Ekim 2021

Psikiyatrist Prof. Dr.

Ebru ÇAKICI

Pozitif Psikoterapiye Giriş

2.Modül

 

19-20-21 Kasım 2021

Dr. Öğr. Üyesi

Gülşen VARLIKLI

İlk Görüşme: Tanı ve Teknikler

3.Modül

 

21-22-23 Ocak 2022

Psikiyatrist Prof. Dr.

Ebru ÇAKICI

Pozitif ve Transkültürel Psikoterapide İleri Kavramlar

4.Modül

 

18-19-20 Mart 2022

Psikolog&Psikoterapist

Enver ÇESKO

Psikoterapi Yaklaşımları

5.Modül

 

20-21-22 Mayıs 2022

Psikiyatrist Prof. Dr.

Ebru ÇAKICI

Psikodinamikler ve İnsan Gelişimi

 

 

ULUSLARARASI  BEDEN  PSİKOTERAPİSİ  EĞİTİMİ

Eğitimin süresi nedir?

4 modül

Modül 1: 25-26 EYLÜL 2021

Modül 2: 6-7 KASIM 2021

Modül 3: 18-19 ARALIK 2021

Modül 4: 15-16 OCAK 2022

Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı alanında hizmet sunan profesyoneller, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile hekimi ve pratisyen hekimler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, medikaldoktorlar, uzman psikiyatri hemşireleri, holistik tıp uygulayıcıları, yoga eğitmenleri, sanat terapistleri, fizyoterapistler, spor psikolojisi uzmanları ve söz konusu alanlarda eğitimlerine devam eden lisans ve lisans üstü üniversite öğrencileri.

Beden Psikoterapisi Nedir?

Beden Psikoterapisi Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmalarından ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak da adlandırılabilir. Bunun yanında psikanalizin yalnız Freud’un teorileriyle sınırlı kalmaması gibi Beden Psikoterapisi’nde de zaman içerisinde Reich’ın teorilerinin yanısıra birçok farklı modalite ortaya çıkmıştır: Biyoenerjetik, Radiks (Kök Enerji), Zihin-Beden Tıbbı (Mind-Body Medicine), Çekirdek Enerji, Biyosentez, Biyoenerjetik, BedenYazgıları (Body Scripts) bunlardan bazılarıdır. Beden Psikoterapisi bedende somut bir hal almış tüm zihin ve psişe mesajlarını açıklamaya yönelik olan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Psikodinamik, insancıl ve bilişsel yaklaşımları bütünleştirerek çalışan Beden Psikoterapistleri zihni, bedeni ve ruhu bir bütün olarak ele alırlar. Beden Psikoterapisinde kullanılan teknikler oldukça çeşitlidir: Duygusal deşarj uygulamaları, şarj egzersizleri, gevşeme teknikleri, meditasyon, yoga, sıkışan duyguları çözmek için kullanılan lokal masaj teknikleri, sanat terapisi uygulamaları vb.

Eğitimimiz 4 taksit şeklinde ücretlendirilmiştir: Her bir taksit ücreti 2800 TL + KDV şeklindedir. 

1.Modül

25-26 Eylül 2021

Psikolog & Psikoterapist

Enver ÇESKO

2.Modül

6-7 Kasım 2021

Psikolog & Psikoterapist

Enver ÇESKO

3.Modül

18-19 Aralık 2021

Psikolog & Psikoterapist

Enver ÇESKO

4.Modül

15-16 Ocak 2022

Psikolog & Psikoterapist

Enver ÇESKO

 

 

ULUSLAR ARASI  VIRGINIA  SATIR  AİLE  TERAPİSİ

Eğitimin süresi nedir?

5 modül (Her modül 5 Gün)

Kimler Katılabilir ?

Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik ve bu bölümlerin lisans 4.sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencileri eğitimlerimize kabul edilmektedir.

Süreç Nasıl Yapılandırılıyor?

Pat Bragg’in vereceği “Çiftler ve Aileler için Satir İletişim Sürecinde Yetkinliği Geliştirmek” amaçlanmaktadır. Bu eğitim beş günlük bir eğitim olup toplam beş modülü içerir. Program günde 7 saatten toplamda 35 saat şeklindedir.
Katılımcılardan daha fazla nitelik kazanmak isteyenler için bu kurs, “Birey, Çift, Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli” eğitiminin tam sertifika programının %20’sini oluşturmaktadır. İsteyen katılımcılar diğer 4 modüle de katılarak “Birey, Çift, Aile Terapilerinde Virginia Satir Modeli” Eğitimi”nin tam bir eğitimini almış olacaktır. 

NOT: Ücret ve tarih henüz belirlenmemiştir.

 

KİŞİLİK  BOZUKLUKLARI  İLE  ÇALIŞMAK (ÜNİVERSİTE  ONAYLI)

Eğitimin süresi nedir?

3 ay (3 modül)

Kimler katılabilir?

Psikiyatristler, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlik ve bu bölümlerin lisans 4.sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencileri eğitimlerimize kabul edilmektedir.

Süreç nasıl yapılandırılıyor?

Eğitimimiz 3 taksit şeklinde ücretlendirilmiştir: Her bir taksit ücreti 1200 TL + KDV şeklindedir. 

1.Modül

Borderline Kişilik Bozukluğu İle Çalışmak

7-8-9-10 Ekim 2021

Psikoterapist / Dr.

Mehmet TEKNECİ

2.Modül

Narsistik Kişilik Bozukluğu İle Çalışmak

11-12-13-14 Kasım 2021

Psikoterapist / Dr.

Mehmet TEKNECİ

3.Modül

Şizoid Kişilik Bozukluğu İle Çalışmak

9-10-11-12 Aralık 2021

Psikoterapist / Dr.

Mehmet TEKNECİ

 

 

OYUN  TERAPİSİ  (ÜNİVERSİTE  ONAYLI)

Eğitimin süresi nedir?

8 ay (8 Modül)

Kimler katılabilir?

Psikoloji bölümü öğrenci ve mezunları
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrenci ve mezunları
Psikoloji master öğrenci ve mezunları
Klinik psikoloji yüksek lisansı yapanlar
Psikoloji ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar
4 yıllık çocuk gelişimi, okul öncesi bölümü son sınıf öğrenci ve mezunları

Süreç nasıl yapılandırılıyor?

Süreç teori, formülasyon, ve süpervizyon, olmak üzere üç aşamadan meydana gelmektedir 6 ay teori 1 ay  formülasyon 1 ay süpervizyon  şeklinde gerçekleşmektedir. Her ay bir hafta sonu iki tam gün olarak yürütülmektedir. Sabah 09:00 akşam 18:00 saatleri aralığında program ilerlemektedir.

NOT: Ücret ve tarih henüz belirlenmedi.

1.Modül

Çocuğun Gelişim Aşamaları

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

2.Modül

Theraplay Oyun Terapisi ve Deneyimleme

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

3.Modül

Deneyimsel Oyun Terapisi ve Uygulama

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

4.Modül

Virgina Satir'in Parça Modelini Uygulama

Klinik Psikolog

Rukiye SÖĞÜT

5.Modül

Ebeveynlerle Görüşme Teknikleri

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

6.Modül

Oyun Terapisine Duyu Bütünleme Duyusal Bakış

Dr. Fizyoterapist

Aymen BALIKÇI

7.Modül

Formülasyon

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

8.Modül

Süpervizyon

Klinik Psikolog

Elif ERKAN

 Eğitim Süreci : 12 ay

Tarih : 01.09.2021

Ödeme : 0,00 TL + KDV

Kişi : 0 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu